Oferta

OFERTA

 • Indywidualna konsultacja psychoterapeutyczna
 • Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa
 • Psychoterapia indywidualna długoterminowa
  Konsultacja par
 • Terapia par
 • Indywidualna konsultacja psychoterapeutyczna – jest to spotkanie z terapeutą celem którego jest określenie problemu czy potrzeby klienta, a następnie określenie możliwych sposobów dalszej pracy.
 • Psychoterapia indywidualna krótkoterminowa skoncentrowana jest na razwiązaniu określonej sytuacji trudnej (wyjście z kryzysu, podjęcie decyzji) Polega na cotygodniowych regularnych spotkaniach z psychoterapeutą. Trwa od 10 do 20 sesji terapeutycznych.
 • Psychoterapia indywidualna długoterminowa nastawiona jest na poszerzanie przez Klienta świdomości siebie (swoich uczuć, myśli, zachowań), co pozwala na dokonywanie odpowiednich w życiu wyborów i osiągnięcie trwałych i głębokich zmian w funkcjonowaniu. Polega na cotygodniowych, regularnych spotkaniach z psychoterapeutą. Trwa od 6 miesięcy do kilku lat.
 • Konsultacja par – jest pierwszym spotkaniem zgłaszającej się pary z psychoterapeutą. Celem spotkania jest określenie problemu lub potrzeby Klientów oraz możliwości podjęcia się terapii pary.
 • Terapia par – jest formą psychoterapii, w której uczestniczy małżeństwo lub osoby pozostające w innym związku partnerskim przeżywające trudności relacyjne. Terapia może pomóc w zrozumieniu natury problemu i znalezieniu możliwych sposobów rozwiązania go, polepszeniu jakości wzajemnych relacji, poprawie komunikacji i nawiązaniu bliskości między partnerami. Długość procesu terapeutycznego jest uzgadniana pomiędzy Klientami i terapeutą i zazwyczaj wynosi 10-20 sesji terapeutycznych.